3. Drużyna Lubelska Ostęp - Skauci Europy
zastępy zdjęcia filmy relacje historia ludzie fundamenty niezbędnik kontakt z nami

+O nas

3. Dru11yna Lubelska 11w. Maksymiliana Marii Kolbe znana dawniej jako "OST11P" istnieje od 8. wrze11nia 1995 roku. Wywodzi si11 ze szczepu "Puszcza" - pierwszej jednostki zawiszackiej. Obecnie nale11y do niej 20 ch11opak11w. Spotykamy si11 najcz1111ciej w sobotnie poranki w pobli11u ko11cio11a 11w. Maksymiliana, sk11d ruszamy nieustannie po nowe przygody.rnrnZast11py:rn 1. Kania - zast. Kamil Nasta11a 11w.rn 2. Okapi - zast. Wojciech Piotrowski wyw.rn 3. Delfin - zast. Wojciech Jaremek wyw.rn 4. Wilk - zast. Julian W11g11owski rnDru11ynowy: pwd. Dominik 11ukaszczuk HO

czytaj więcej

+Relacje

Harcenalia 2010

Tomek B, 9.03.2010, 22:15

Harcenalia 2010

Kurtyna zaci11gni11ta, nagrody rozdane, widzowie ubawieni. Ju11 po Harcenaliach 2010. Przeczytajcie jak tam by11o!

czytaj więcej

Zimowisko Majdan Wielki 2009

Tomek P, 25.02.2010, 22:27

Zimowisko Majdan Wielki 2009

I oto mamy z lekkim po11lizgiem, ale za to prost11 i zwi11z1111 relacj11 z zimowiska. Warto doda11 11e wci1111 czekamy na t11 zast11pu Okapi.

czytaj więcej

Przygody za Bugiem

Kacper Krawczy11ski, Piotr Zi1111kowski, Pawe11 Czuba, 27.12.2009, 00:28

Przygody za Bugiem

O pierwszym w historii polsko-ukrai11skim kursie dla zast11powych opowiadaj11 zast11powy i czo11owy Kani - Kacper i Piotrek.

czytaj więcej

Ob11z B11jki 2009 by Sowa

, 9.08.2009, 12:44

Ob11z B11jki 2009 by Sowa

Ju11 jest! Pierwsza relacja z Obozu B11jki 2009! Gor11co zach11cam do zapoznania si11 z tre11ci11 kt11ra przynajmniej w pewnym stopniu uka11e pa11stwu obraz obozowego 11ycia.

czytaj więcej

Ob11z Sajno 2008 by Delfin

, 9.02.2009, 10:04

Ob11z Sajno 2008 by Delfin

Nareszcie, a wi11c nadszed11 ten czas, w kt11rym to z przykro11ci11 stwierdzam, 11e kto11 musi napisa11 relacj11 z obozu. Jako, 11e kiedy11 trzeba to zrobi11 postanawiam podzieli11 si11 z wi11ksz11 publik11 wspomnieniami z obozu nad Sajnem, kt11ry si11 dzia11 w roku 2008...

czytaj więcej

ZZZ "B11otnica" 2008

Dejv, 22.09.2008, 17:15

ZZZ "B11otnica" 2008

18 sierpnia o godzinie 5.30 Zast11p Zast11powych 3 Dru11yny Lubelskiej ,,Ost11p'' 11w. Maksymiliana zbiera11 si11 ju11 na g1111wnym dworcu PKP w celu udania si11 na ZZZ.

czytaj więcej

*WHM 2008 by Tygrys Tomek G., 30.05.2008

*WHM 2008 by Delfin M11zg, 30.05.2008

*ZZZ "Pokr11wka" 2008 , 23.05.2008

*Zbi11rka Zast11pu Zast11powych "Pliszczyn" Barra & Gajko11, 28.03.2008

*Biwak Delfina - Wielkopole 2008 Psychol, 19.01.2008

*Zimowisko - relacja 2 Szymon M11czka, 16.01.2008

*Zimowisko 2007 Micha11 Jaremek, 6.01.2008

*Wigilia dru11yny 2007 Tomasz, 16.12.2007

pokaż wszystkie relacje

+Aktualności

Weso11ych 11wi11t!

Wojtek J, 25.12.2013, 00:00

Weso11ych 11wi11t! Wraz z ca1111 dru11yn11, chcia11bym Pa11stwu 11yczy11 weso11ych 11wi11t Narodzenia Pa11skiego sp11dzonych w rodzinnej atmosferze, du11o 11ask Bo11ych w nadchodz11cym roku 2014 oraz b11ogos11awie11stw od Dzieciny!

komentarze (0)


Msza 11rodowiska

Kamil, 12.12.2013, 18:41

Ju11 w t11 niedziel11 nasza wsp11lna Msza o godz. 18:00! Serdecznie zapraszamy rodzic11w do udzia11u w tej11e Mszy.

komentarze (0)


Chrystus prawdziwie zmartwychwsta11!

Dru11ynowy, 31.03.2013, 09:01

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta11! Radujmy si11 bracia i siostry! Nasz Pan pokona11 dzi11 11mier11 i powsta11 z martwych! Z racji tego, chcia11bym 11yczy11 wszystkim wielu 11ask bo11ych, codziennej pogody ducha oraz odnalezienia lub trwania w swoim 11yciowym powo11aniu.rnCzuwaj!

komentarze (0)


Droga Krzy11owa

Majdan, 26.02.2013, 20:44

Droga Krzy11owa Podczas trwania naszego zimowiska zacz1111 si11 Wielki Post - czas pokuty, przemy11le11 i zadumy. Na ten okres ka11dy z nas podj1111 si11 jakiego11 wyrzeczenia, dlatego te11 prosimy o modlitw11, by11my w nim wytrwali. Rozwa11aniom sprzyja11 mo11e uczestnictwo w liturgii Drogi Krzy11owej, kt11ra dla m11odzie11y w naszej parafii odbywa si11 w pi11tek o 19:00. Z tego miejsca chcia11bym zaprosi11 wszystkich, na przygotowywan11 przez nas ow11 liturgi11 8 marca. rnPoinformowa11 chcia11bym r11wnie11 i gor11co zach11ci11 do udzia11u w Drodze Krzy11owej po Majdanku 22 marca r11wnie11 o 19:00.

komentarze (0)


Zimowisko... i ju11 po...

Wojtu11, 16.02.2013, 00:15

Zimowisko... i ju11 po... Wczoraj w godzinach popo11udniowych (ok. 17) szcz1111liwie wr11cili11my do domu z zimowiska w Stuposianach, w polskich Bieszczadach. Wyjechali11my w liczbie 15 i w takim stanie te11 powr11cili11my - cali i zdrowi. Przyg11d w drodze powrotnej nie brakowa11o. Ju11 nied11ugo na stronie pojawi si11 relacja oraz galeria zdj1111. Gor11co zach11camy do czytania oraz ogl11dania! :)rnNiestety towarzyszy11 nam tak11e smutek... Smutek spowodowany by11 ko11cem zimowiska, kt11re ka11demu si11 podoba11o i nikt nie chcia11 z niego wyje11d11a11. Wst1111k11 za ca11okszta11t zimowiska (czyli jego uwie11czenie) wygra11 zast11p Kania. Serdecznie im gratulujemy!

komentarze (0)


Styczniowa Msza 11rodowiska

Dru11ynowy, 18.01.2013, 21:51

Styczniowa Msza 11rodowiska Ju11 w t11 niedziel11 nasza wsp11lna Msza o 18:00! Zaskoczmy wszystkich i stawmy si11 t11umnie, z pewno11ci11 zostanie uchylony r11bek tajemnicy, odno11nie planu zimowiska;)rnZapraszamy r11wnie11 bardzo serdecznie do wsp11lnej modlitwy rodzic11w!

komentarze (0)


*Spotkanie Op11atkowe 2013 Dru11ynowy, 5.01.2013, 21:14:46

*Op11atek Wojtek J, 18.12.2012, 00:14:40

*Msza 11rodowiska Kamil N., 16.12.2012, 12:11:51

*Msza 11rodowiska Wojtu11, 19.11.2012, 18:48:42

*Wielki powr11t! Wojtu11, 18.11.2012, 00:00:01

*Harce, harce i ju11 po... Majdan, 2.05.2012, 19:17:13

*WHM 2012 Majdan, 27.04.2012, 12:49:27

*Rajd Okapi dru11ynowy, 15.04.2012, 11:18:47

*Wielki Tydzie11 Majdan, 2.04.2012, 13:20:22

*Dzie11 Modlitw za FSE 2012 Majdan, 22.03.2012, 20:03:32

pokaż wszystkie newsy

+Zdjęcia

+Sondaż

*Jak oceniasz zimowisko?

S\1\1abo.\r
Epicko.\r
Do bani...
Kozacko.\r
Mo\1\1e by\1\1.\r
- 'Musimy wraca\1\1?'\r

wcześniejsze sondaże

+Subskrypcja

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym serwisie, zapisz się na listę subskrypcyjną.

zapisz
wypisz

+Statystyki

Odsłon: 1 685 094, dzisiaj: 206.
na górę strony